Senior sang

Ældre i Bevægelse Senior sangs historie.
Senior Sang startede op i 2002 med 10 sangere, 2 ledere og 1 pianist, efter at der havde være en del problemer med opstarten, men så fik Bill styr på tropperne. Kirsten Hansen og Birthe Henriksen var ledere og Erik Sundman var pianist. Efter gymnastikken om tirsdagen er der kaffe i cafeteriet, som var slut kl. 13.30 derefter var der en ½ times pause hvor vi hygge snakkede inden vi skulle synge. Vi synger hver anden tirsdag i cafeteriet fra kl. 13-14, der blev som reglen aftalt to datoer i forvejen som blev opsat på opslagstavlen ligeledes hvis der kom aflysninger. Der var som sagt to ledere af Senior Sang, det var der af hensyn til at hvis den ene ikke var til stede kunne den anden så tiltræde. Valget af sangene talte de to ledere inbyrdes om. Når man så havde valgt dem, blev de spillet igennem for at høre om de var egnet for Senior Sang, ligeledes skulle der findes egnede noder til pianisten og så endelig blev der taget kopier og fordelt til sangerne, alt dette stod de to ledere for. Vi underholder gerne til Æ.I.B. fester 15 minutter som er: Sommerfester og Julefester, så egnede sange til lejligheden vælges derfor i god tid. Ved Æ.I.B. 10års jubilæum januar 2008 underholdt vi også, her havde vi to solister på til sangen AVENUEN (Bitten Jusjong og Per Anker Larsen) og herrerne sluttede af med sangen: Åh, gid jeg var ungkarl igen. Lige efter jubilæet skete der en ændring af Senior Sang´s opsætning, nemlig at vores ledere og pianist stoppede. Erik Sundman stoppede i marts 2008 efter seks år. Kirsten Hansen stoppede i august 2008 også efter seks år Birthe Henriksen stoppede ligeledes i august 2008 også efter seks år. De to ledere og pianisten havde nu ledet Senior Sang siden starten af 2002. Herefter skulle man så ud at finde nogle afløsere for dem, og valget faldt så på Niels-Jørgen Hilstrøm og Leo Larsen, som så startede i marts 2008. Senior Sang fortsatte så herefter men med lidt ændringer både tidsmæssig og hvad repertoire angår. Tidsmæssig blev tiden ændret til hver tirsdag fra Kl. 13.00-14.30 og repertoiret blev en lidt anden stil, selv om at vi har bibeholdt mange af de gamle numre. Når vi underholder til festerne, er tiden nu ca. 30 minutter. Nogle af Senior Sangs medlemmer har her i marts måned prøvet at underholde ude, nemlig til Super Brugsen årsmøde i Smørum den 26. marts 2009, til stor tilfredshed. Grunden til, at kun nogle blev udvalgt til dette, var, at det var med meget kort varsel, vi skulle optræde. Efter dette har man fået blod på tanden og vil bestræbe sig på også at underholde med vores sang ude, dette gælder naturligvis hele Senior Sang. I årene her efter 2010-2014 har vi underholdt både på Porsebakken, Ældresagen, HEP huset, Seniorklubben, samt ved Super Brugsens årsmøde i Smørum. Niels Jørgen har nu spillet for os siden 2008 til 2018 hvor han måtte stoppe på grund af sygdom. Koret var herefter på jagt efter en ny, som ville spille for os
Vi var heldige. For bare et par måneder siden fandt vi en ny, som ville spille for os, det var et af korets medlemmer, som kendte Niels Laudrup, som spiller for os i dag.
Leo Larsen

Nye indlæg