Regler

Retningslinier for anvendelse af idrætscentret

icon_house02Opfordring fra hallens ledelse og personale

Foreninger og brugere

Ang. Renholdelse af Idrætscenteret

Af hensyn til den generelle vedligeholdelse af vore skønne faciliteter, rengøringen, samt ikke mindst den almindelige hygiejne, skal det hermed oplyses alle brugerne, at al form for omklædning ikke må foregå andre steder end i vore dertil indrettede omklædningsrum.

Der er efterhånden indløbet så mange klager, at personalet fremover ikke kan eller vil acceptere omklædning der foregår i såvel haller som andre indendørs faciliteter, med undtagelse af vore gode omklædningsrum.

Henstillen af udendørs fodtøj i hallerne er i denne tid hvor vi har megen sne, is, og ikke mindst salt, er meget uhensigtsmæssig, og derfor heller ikke tilladt. Udendørs fodtøj skal placeres udenfor hallerne, og helst i omklædningsrum.

Brugere af motionslokalet må heller ikke stille tasker, sko, og overtøj i lokalet medens der trænes, idet vi igen henviser til de gode omklædnings forhold vi nu engang har her i centeret.

Vi håber naturligvis alle brugere retter sig efter denne anvisning, idet vi jo alle ønsker en god standart for vore faciliteter, men det kræver også en minimal indsats fra den enkelte bruger, og er der fremover stadig personer som ikke retter sig efter denne meddelelse, samt anvisning fra personalet, vil vedkommende  blive bortvist.

Egedal kommunes Idrætsfaciliteter