Løvfalds tur

Løvfaldstur 2017 på den gamle Værløse flyveplads

Løvfaldstur 2019 Vestskoven

]