Indmeldelse

ældreibevægelse

Hvis du/I ønsker at være medlem hos Ældre i Bevægelse send en mail til formand Per Husted på Aeib20191@outlook.dk
så vil du/I få tilsendt et indmeldelsesskema, og derefter blive påført vores venteliste.

Vi har pt. følgende aktiviteter:

Stavgang
Billard
Gymnastik
Hensyntagen Gymnastik
Yoga-afspænding
Linedance
Boccia
Sangkor
Badminton
Tennis
Bordtennis
Cykling
Fitness
Udendørs motion i sommerperioden (ca. 1. april til 30 september)