Historien ÆiB

 

icon_house02     Historien om.

 

 Ledøje – Smørum –  området


Ældre i Bevægelse i Ledøje – Smørum blev stiftet

d. 12 jan 1998, på en henvendelse fra daværende formand i LSSI. Gunner Christensen, til Per Vinther i efteråret 1997.

Problemerne med at starte en sådan forening, er at finde ”ildsjæle” til at tage ansvaret og starte en forening op.

 

Den første ”ildsjæl” var Per Vinther der gik i gang med at finde andre. der syntes ideen var god og havde lyst til at være med, og der blev hurtigt nedsat en arbejdsgruppe, på 5 personer, som var, vore nuværende Jytte og Per Vinther, vore æresmedlemmer Lis og Jørgen Hansen, Curt Mikkelsen.


Til at støtte gruppen, var formanden for

LSSIs gymnastikforening Susanne Petersen,

daværende formand for LSSI Gunnar Christensen og konsulent i Dansk Arbejder Idræt, Birthe Henriksen.

 

Gruppen udarbejdede en tidsplan, budgetter, søgte godkendelser ”fra nær og fjern”, satte artikler i avisen og indkaldte til orienterings møde, d. 27oktober 1997 som blev afholdt med 35 deltagere, og det der kom så mange overbeviste initiativ tagerne, om at ideen var god.

 

I november blev 5 medlemmer sendt på instruktør kursus, der blev udarbejdet foldere, annonceret i lokalavisen med billede af arbejdsgruppen.

D. 8. december 1997 var der et nyt orienterings møde, om hvilke aktiviteter man havde valgt at starte med.

 

I tiden fra september 1997 og til jan. 1998 søgte

arbejdsgruppen at bringe foreningens økonomiske grundlag på plads, ved at sende ansøgninger om støtte til de kommunale organisationer – Folkeoplysnings udvalget, Socialudvalg, Foreningen til fremme af motion og idræt i dagtimerne, Dansk Arbejder Idræt, Amtets forebyggelses råd og til Kulturministeriet, og fik positive svar fra 3 af institutionerne med en samlet startkapital på 55.000 kr.

Hvilket var de eneste 3 der besvarede henvendelsen.


Så var foreningen Ældre i Bevægelse født
og startede for første gang op,
d. 12. jan.1998.
Kl. 10.00
i Ledøje-Smørum hallen.

 

Arbejdsgruppen havde en forventning om, der ville møde omkring 50 pensionist op, første gang, men den nyvalgte borgmester Jens Jørgen Nygård, kunne byde velkommen til ikke mindre end 90 deltagere.

ÆIB var kommet rigtigt godt fra start.

 

Der blev holdt stiftende medlemsmøde d. 20. april 1998 hvor bestyrelsen kom til at bestå af Formand Gunnar Christensen, Per Vinther, Curt Mikkelsen, Kirsten Hansen, Arne Petersen og som medlems repræsentanter Ruth Schønberg og Bent Petersen.

 

 

Fra nu af trivedes foreningen i bedste velgående, som det kan ses på, hjemmesidens uge oversigt, er aktiviteterne tiltaget gennem årene, men det er medlemstallet også vi er i skrivende stund 297 medlemmer og vi må passe på, at foreningen ikke drukner i egen succes.

 

Ud over de nævnte aktiviteter har vi nogle traditionelle tiltag hvert år, til medlemsmødet bydes der på Forloren Skildpadde, vi har sommerfest i juli, Grill Party i august, i december Julefest og som afslutning på året, bydes der på julegløgg og æbleskiver.

Ligeledes har vi med Knabstrup motion og trivsel, en tradition med at vi besøger hinanden skiftevis hver andet år.


Ud over de her nævnte tiltag har vi Busture, traveture, kør selv ture, arrangeret af vore, tur og festudvalg.

 

Som kronen på værket, har vi i september den helt store 5 dages bustur, arrangeret af bestyrelsen,

ved Curt og Per, med ophold etc. den er særdeles populær.

 

Dette er så i korte træk foreningens historie, der kunne skrives meget mere, men alting får jo en ende.

 

Med venlig hilsen

Per Vinther/Flemming Petersson

Sidst ajourført i 2005.