Fotogalleri

Det var med stolthed at bestyrelsen ved ÆiB’s 20 års jubilæum udnævnte Carl-Erik Hammarlund som nyt æresmedlem . En sådan udnævnelse er noget ganske særligt, idet medlemmet på særlig fortjenstfuld måde har gavnet klubben ved at fremmet dens formål via en ekstraordinær og uegennyttig indsats. Overrækkelsen blev foretaget af Curt Mikkelsen (til højre) tidligere formand, men nuværende æresmedlem